Sàn giao dịch Bất động sản Đà Nẵng

Quy định xây dựng trên đường Nguyễn Văn Linh nối dài

PDF.InEmail

ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

   Số:  8141  /QĐ-UBND                               Đà Nẵng, ngày 22 tháng  10  năm 2010.

                                                                             QUYẾT ĐỊNH

 Về quy định quản lý kiến trúc xây dựng đối với công trình xây dựng trên đất ở chia lô mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nối dài (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Bạch Đằng) thuộc địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG


           Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

           Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về Quy hoạch xây dựng;

           Căn cứ Quyết định số 19/2006/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2006 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

          Căn cứ các Quyết định số 9081/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chủ Tịch UBND thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài và qua cầu sông Hàn;

          Căn cứ Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch UBND thành phố V/v điều chỉnh Điều 1 tại Quyết định số 9081/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2007 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng;

          Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại nội dung Tờ trình số 1176/TTr-SXD ngày 15 tháng 10 năm 2010,

 

QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Quy định về quản lý kiến trúc, xây dựng đối với công trình xây dựng trên đất ở chia lô mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nối dài (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Bạch Đằng) thuộc địa bàn quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, với các nội dung cụ thể như sau:

 

1. Giải thích các khái niệm từ ngữ:

a) Chỉ giới đường đỏ: Là đường ranh giới phân định giữa phần lô đất để xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình kỹ thuật hạ tầng.

b) Chỉ giới xây dựng: Là đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.

c) Khoảng lùi: Là khoảng cách giữa chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng.

d) Phần ngầm của các công trình xây dựng: Là một bộ phận cố định của nhà, bao gồm tầng hầm (nếu có) và các bộ phận của công trình xây dựng nằm dưới mặt đất.

2. Các yêu cầu chung: 

- Trước khi tiến hành xây dựng, chủ đầu tư phải liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn và cấp mẫu mặt tiền do Sở Xây dựng lựa chọn trên cơ sở thiết kế mẫu của Viện Quy hoạch xây dựng và một số phương án thiết kế có kiến trúc mặt tiền phù hợp từ các đơn vị tư vấn thiết kế khác; tuân thủ các điều, khoản tại Quyết định này, các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

- Đối với các chủ đầu tư có nhu cầu xây dựng khác với những quy định của Quyết định này thì phải được Sở Xây dựng xem xét giải quyết cụ thể theo quy định (Lưu ý: Đối với trường hợp công trình xây dựng trên đất ở chia lô có kích thước mặt tiền ≥10m hoặc từ 02 lô ghép liền kề trở lên, muốn xây dựng khác mẫu thiết kế mặt tiền theo quy định thì chủ đầu tư phải trình phương án kiến trúc sơ bộ có phối cảnh in màu và có phương án bố trí bãi đỗ đậu xe đảm bảo diện tích theo quy định; khi đã được cơ quan quản lý cấp phép thống nhất phương án kiến trúc và hướng dẫn tiến hành các bước tiếp theo thì chủ đầu tư cung cấp dĩa CD với nội dung: file Autocad kiến trúc và phối cảnh, mặt đứng in màu để ghép vào mặt đứng toàn tuyến); 

 3. Quy định cụ thể về chỉ tiêu xây dựng công trình:

a) Chỉ giới xây dựng:

- Đối với công trình tại vị trí ngã ba, ngã tư có hai mặt tiếp giáp với đường giao thông (đường có lòng đường và vỉa hè) thì khoảng lùi 1,2m được áp dụng đối với cả hai mặt tiếp giáp; đồng thời, tại vị trí góc đường phải thực hiện vát góc hoặc bo cong theo đúng quy hoạch;

- Đối với công trình có cạnh biên, cạnh sau giáp kiệt thì chỉ giới xây dựng trùng ranh giới đất; Lưu ý: Không được phép vươn bất kỳ chi tiết kiến trúc nào ra khỏi ranh giới đất hợp pháp (kể cả các bộ phận của hệ thống điều hoà lắp đặt trên công trình); đồng thời, tuân thủ quy hoạch xác định lộ giới và các quy định về xây dựng tại các đường kiệt quận Hải Châu;

- Quy định riêng đối với công trình xây dựng trên 01 lô đất chia lô (loại lô có kích thước mặt tiền ):

+ Chỉ giới xây dựng lùi 1,2m so với chỉ giới đường đỏ;

- Quy định riêng đối với công trình xây dựng trên đất chia lô có kích thước mặt tiền ≥10m hoặc từ 02 lô ghép liền kề trở lên:

          + Da trụ chịu lực ngoài cùng xây dựng lùi 1,2m so với chỉ giới đường đỏ; Riêng các hạng mục khác của công trình tại vị trí tầng 1 (kể cả tầng hầm, tầng bán hầm và tầng lửng) như: ram dốc, bậc cấp, tường..v.v. xây dựng lùi tối thiểu 3,0m so với chỉ giới đường đỏ để tạo sảnh đón cho công trình;

 b) Độ vươn ban công và độ vươn mái hành lang đi bộ:

- Độ vươn của ban công là 1,2m so với chỉ giới xây dựng;

- Độ vươn mái hành lang đi bộ là 1,2m so với chỉ giới đường đỏ; Bên trên mái hành lang đi bộ, chủ đầu tư không được sử dụng vào bất cứ việc gì khác (như làm ban công, sân thượng, sân bày chậu cảnh..v.v); đồng thời, phải có hệ thống thoát nước mái và không xả nước ngưng trực tiếp lên mặt vỉa hè, đường phố; với một số loại hình cụ thể như sau (có bản vẽ mặt cắt minh hoạ cụ thể tại phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này):

+ Đối với loại công trình có chiều cao tầng 1 (tầng trệt) là +3,9m (phía mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nối dài) thì kết cấu mái hành lang đi bộ được đúc liên tục với ban công;

+ Đối với loại công trình có chiều cao tầng 1 (tầng trệt) là +5,4m (phía mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nối dài) thì kết cấu mái đi bộ có thể là BTCT hoặc sử dụng dầm thép với mái kính cường lực, khi bị tác động gây vỡ không gây nguy hiểm cho người đi bên dưới.

c) Cao độ nền và cao độ xây dựng mái hành lang đi bộ:

- Cao độ nền nhà xây dựng: +0,2m so với mặt vỉa hè tại vị trí xây dựng; Lưu ý: Không được nâng nền trong phạm vi khoảng lùi; chỉ ốp gạch hoặc đá có bề mặt nhám, chống trượt với màu chủ đạo là màu xám trắng; độ dốc thoát nước ra phía vỉa hè là 2%.

- Cao độ mặt sàn dưới của mái hành lang đi bộ so với cốt vỉa hè tại vị trí chỉ giới đường đỏ là 3,8m; toàn bộ được sơn trắng;

d) Tầng hầm của công trình:

- Đối với công trình nhà ở xây dựng trên 01 lô đất chia lô (loại lô có kích thước mặt tiền ), khuyến khích xây dựng tầng hầm để xe;

- Đối với công trình khác nhà ở (như khách sạn, nhà hàng..v.v) bắt buộc phải thiết kế, xây dựng có tầng hầm để bố trí bãi đỗ đậu xe đảm bảo diện tích theo quy định;

e) Tầng cao xây dựng, chiều cao các tầng:

- Chiều cao các tầng: Tầng 1: 3,9m; từ tầng 2 trở lên là 3,6m; Trường hợp có tầng lửng thì cốt sàn tầng 2 là +5,6m so với mặt vỉa hè tại vị trí xây dựng;

- Quy định riêng đối với công trình xây dựng trên 01 lô đất chia lô (loại lô có kích thước mặt tiền ):

+ Tầng cao xây dựng công trình từ 05 tầng đến 07 tầng (không kể tầng lửng, tầng hầm hoặc tầng bán hầm), chiều cao

- Quy định riêng đối với công trình xây dựng trên đất chia lô có kích thước mặt tiền ≥10m hoặc từ 02 lô ghép liền kề trở lên:

+ Tầng cao xây dựng công trình từ 07 tầng đến 14 tầng (không kể tầng lửng, tầng hầm hoặc tầng bán hầm), chiều cao khoảng 48m;

4. Các yêu cầu về kiến trúc khác:

- Các công trình xây dựng có quy mô >7 tầng thì hồ sơ thiết kế phải thể hiện cả bốn mặt công trình và có giải pháp bố trí hệ thống điều hoà đảm bảo mỹ quan kiến trúc công trình; 

- Trong phạm vi khoảng lùi theo quy định (tại vị trí tầng 1 tiếp giáp vỉa hè), không được phép xây dựng hàng rào, bậc cấp, trồng cây..v.v; chỉ được lát nền tạo dốc thoát nước với độ dốc là 2%. Nền lát vật liệu không trơn trượt có màu xám trắng hoặc màu ghi tương đồng với màu gạch lát vỉa hè; khuyến khích việc sử dụng các loại vật liệu cao cấp để ốp lát (ví dụ: Đá Granite khò lửa bề mặt tạo nhám);

- Tuyệt đối không làm ảnh hưởng và đưa bất cứ chi tiết nào của công trình sang phạm vi không gian nhà và đất các công trình kế cận (kể cả phần ngầm, cống thoát nước công cộng và kiệt công cộng);

- Không được sử dụng các gam màu nóng, màu có độ tương phản cao bên ngoài công trình. Không được sử dụng các màu đen, cam, đỏ và các gam màu nóng hoặc màu tối sẫm làm màu chủ đạo bên ngoài công trình;

- Phải có biện pháp che chắn hoặc thiết kế bảo đảm mỹ quan các thiết bị lắp đặt kèm theo như: máy điều hòa, bồn nước mái, các thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời;

- Khi thi công công trình, không được thải nước thải chưa xử lý, đất, cát,bentonite,… vào hệ thống thoát nước chung trên địa bàn thành phố. Phải ký hợp đồng với cơ quan chức năng đổ phế thải đúng quy định;

- Sân phơi quần, áo không được bố trí ra các mặt ngoài công trình;

- Các tranh, tượng phải được bố trí và thiết kế bảo đảm mỹ quan và phải được các cơ quan chức năng cấp phép xây dựng theo quy định;

- Hình thức kiến trúc cần thiết kế đơn giản, hiện đại, giàu bản sắc và bảo đảm tính đồng nhất giữa các công trình. Không được sử dụng nhiều chi tiết kiến trúc lai tạp, không đảm bảo mỹ quan kiến trúc công trình.

5. Vệ sinh đô thị:

- Nước thải khu vệ sinh (xí, tiểu) phải được xử lý qua bể tự hoại, xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật trước khi đổ vào hệ thống cống chung theo quy định;

- Không thải nước bẩn chưa xử lý, đất, cát, betonite vào hệ thống thoát nước chung, phải liên hệ với cơ quan chức năng để xin đổ phế thải đúng nới quy định;

- Nước mưa và các loại nước thải không được xả trực tiếp lên mặt vỉa hè, cống sau nhà, đường phố hay các lô đất kế cận mà phải theo hệ thống ống, cống ngầm từ nhà chảy vào hệ thống thoát nước đô thị. Nước thải sản xuất và hoạt động dịch vụ phải được xử lý đạt yêu cầu quy định trước khi xả vào hệ thống cống chung;

- Không được gây tiếng ồn, xả khói và khí thải gây ảnh hưởng cho dân cư xung quanh. Miệng xả khói, ống thông hơi không được hướng ra đường phố, nhà xung quanh.

 

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

 

Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu, các Ban QLDA có liên quan có trách nhiệm công bố Quyết định này cho các chủ đầu tư, đồng thời niêm yết công khai Quyết định này tại UBND quận Hải Châu, UBND các phường và tại các Ban QLDA có liên quan theo quy định;

Giao Sở Xây dựng, UBND quận Hải Châu, UBND các phường, các Ban QLDA và các đơn vị quản lý dự án có liên quan có trách nhiệm quản lý xây dựng theo đúng chức năng và nhiệm vụ được giao;

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các văn bản trước đây của Sở Xây dựng và UBND thành phố Đà Nẵng trái với nội dung của Quyết định này đều không có hiệu lực thi hành.

 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố; Giám đốc Sở Xây dựng; Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố; Chủ tịch UBND quận Hải Châu, Chủ tịch UBND các phường, các Ban QLDA, các tổ chức thiết kế, các chủ sử dụng đất, các đơn vị và cá nhân có công trình xây dựng trên đất ở chia lô mặt tiền đường Nguyễn Văn Linh nối dài (đoạn từ đường Hoàng Diệu đến đường Bạch Đằng) thuộc địa bàn quận Hải Châu căn cứ Quyết định thi hành./.

 

   Nơi nhận:                                                                                                                    CHỦ TỊCH             

- Như điều 4;                                                                                                                     (Đã ký)                            

- Lưu: VT, QLĐTh.                                                                                                        Trần Văn Minh                                                                             

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Thông tin đất ven biển Đà Nẵng

Văn bản pháp lý BĐS

Thống kê lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 389 khách Trực tuyến